top of page

Igenkänning?

Vi har vuxit kraftigt och det spretar

Växtvärken är ett faktum. Lagdelarna spelar inte ihop som de borde. Ansvar och roller har blivit otydliga. Oklara prioriteringar och ineffektivitet har lett till vikande lönsamhet. Hur ska vi möta framtiden och bli både uppskattade och långsiktigt framgångsrika?

Berätta hur
gamla struktur

Tydlig struktur.

Strukturen skapar förutsättningar för att företaget ska kunna skala upp och är så mycket mer än organisation.​

 

En komplett struktur omfattar vår unika och valda företagsinriktning – tänk DNA. Den sätter scenen och ramen för en syftesdriven organisation.

Det är ledningens ansvar att etablera strukturen och efter starkt beslut är den inte förhandlingsbar. Nyckeln till framgång är förankring och delaktighet för en bred acceptans i organisationen.

Och kultur.

Kulturen sitter inte i väggarna, den sitter i våra huvuden. Och den kan förändras. ​

En tydlig och välförankrad struktur formar en god och hälsosam kultur. Vi är överens om hur vi skall tänka och bete oss när vi tillsammans skapar värde för våra kunder.

En bra kultur genomsyras av engagemang där organisationen lägger fokus på ”Hur” de ska leverera ”Vad”.

Lagarbete
astronomiska klockan

I ett system.

Tillsammans bildar strukturen och kulturen ett system som är grunden för en högpresterande organisation. Men det räcker inte.​

Strukturen sätter agendan och kulturen svarar upp genom alla medarbetare. Om ledningen visar förtroende, tillit och undviker att detaljstyra så frigörs en kollektiv vilja att prestera. 

En vilja som skapar engagemang, glädje och resultat - vi blir högpresterande!

Vill ni veta mer?

bottom of page