top of page

Igenkänning?

Vi har stagnerat och lönsamheten viker

Konkurrensen ökar och tillväxten har avtagit. Prispressen är ett faktum. Lönsamheten närmar sig en kritisk nivå. Marknaden har förändrats och vi har inte hängt med. Oron sprids i organisationen. Omtag krävs. Hur ska vi möta framtiden och åter bli relevanta för våra kunder?

Schack

En skarp och levande affärsidé.

En affärsidé så mycket mer än några ord på en tavla!

Affärsidén är vår utgångspunkt och vårt syfte. Därför måste den hållas levande. Så vi gör rätt saker. Den skapar fokus och inspirerar vilket leder till  engagemang. En vilja att skapa värde för våra kunder. En vilja att utvecklas. För att bli uppskattade och långsiktigt framgångsrika.

Affärsidén är vår kompass mot visionen.

Berätta mer

Ha koll på kundens röst.

Kundfokus måste backas upp med handling!

Att ta plats och göra avtryck på marknaden börjar med kundinsikt. Genom att vara nära sina kunder och söka svaren. Vad gör vi bra som vi ska bygga vidare på? Vad borde vi göra bättre? Vad bör vi sluta göra?

En regelbunden dialog med kunderna gör att vi kan fatta rätt beslut.

Kundinsikt är nyckeln till en levande affärsidé.

leverans
Framgångsrik arbetslag

Och medarbetarnas röst.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång!

Det har aldrig varit mer sant.

Det är människor som agerar inom ramen för en vald kultur som är skillnaden. Människor som skapar signaturupplevelser för andra människor. Därför måste vi ledare lyssna på dem så vi kan skapa rätt förutsättningar. 

 

En god kundupplevelse skapar känslominnen –

minnen som gör att kunderna kommer tillbaka.

Vill ni veta mer?

bottom of page