top of page

Igenkänning?

Vi har förvärvat och ska integrera

Laguppställningen är rätt. Men våra beteenden spretar. Otydliga ansvar skapar otrygghet. Kommunikationen brister. En vilsenhet och oro sprider sig inför framtiden. Hur ska vi skapa en tydlig riktning och en ny gemensam kultur? En riktning som förenar människor och en kultur som gör att synergierna blir ett faktum!

Berätta hur
Blue Print

Ett önskat läge.

En vision är så mycket viktigare än de flesta tror!

Visionen utrycker vår vilja och vår ambition. Vårt önskade läge på marknaden. Vår långsiktiga målbild. Vår strävan.

Visionen beskriver konkret den värld vi vill skapa. En värld som förenar och som attraherar kunder, medarbetare, samarbetspartners och leverantörer. En värld där alla vill vara med och bidra.

En väl genomarbetad vision är starten till framgång!

Starka värdeord.

Värderingar är inte ord, det är grunden vi står på!

Hur vi ska bete oss för att nå vår vision.

Välförankrade ord beslutade av ledningen. Där alla medarbetare involveras och klär orden med konkret betydelse. Hur vi ska agera mot varandra och mot våra kunder. Förseglat i en gemensam överenskommelse.

Ett styrinstrument där alla har mandat att hjälpa varandra komma rätt!

Två Män Skakar Hands
Trafikljus

Och fasta principer.

Principer är inte otydliga, det är överenskomna spelregler!

Hur vi ska tänka och förhålla oss till varandra i vårt värdeskapande – från kundbehov till kundnytta. En bra princip talar sitt tydliga språk.

Känn in: Rätt från mig!


Principer och värderingar är basen i kulturen. Det starka som känns, men som inte syns.


Det som ger en signaturupplevelse av företaget!

Vill ni veta mer?

bottom of page