Om oss

Yourway startades av Lars och Magnus med ett tydligt fokus – att hjälpa ambitiösa företag till långsiktig framgång genom kunddriven utveckling.

 

Grunden är enkel, det är människor som skapar värden för andra människor. Nyckeln är att förstå vad som skapar värde för att kunna frigöra kraften – kraften att hjälpa sina kunder till framgång.

 

En syftesdriven organisation där alla förstår sitt uppdrag och ser sitt bidrag till helheten blir en oslagbar partner för sina kunder.

 

Vill du påbörja din resa, tveka inte att kontakta oss. Vår geografiska utgångspunkt är Göteborg och Malmö och vi har inga problem att röra på oss.

Lars Wilhelmsson

 

Lars Wilhelmsson är en erfaren ledare och verksamhetsutvecklare med fokus på kunddrivet förbättringsarbete och effektiv styrning. Han har lång och bred erfarenhet från olika roller inom tillverkande industrin och teknikkonsultbranschen.

Lars skapar snabbt ett förtroende med sitt övergripande perspektiv och kunskapen om hur verksamheten hänger ihop som helhet. Han är systematisk och analytisk i sin natur och kan snabbt sätta sig in i de behov som finns i verksamheten för att hjälpa till att realisera förbättringspotentialen. Han har stort fokus på resultat men agerar alltid med hjärta och respekt för medarbetarna.

Magnus Jacobsson

 

Magnus är en erfaren teknikkonsult, ledare och verksamhetsutvecklare med fokus på kunddriven digitalisering. Han har lång erfarenhet av automatisering och integrerade IT-system och verkat inom flera olika branscher.


Magnus är analytisk och ser snabbt sambanden i ett övergripande perspektiv. Genom sin bakgrund inom programvaruutveckling, informationssäkerhet och kvalitetsledning har han stor förståelse för användarperspektivet, rätt kvalité, agila metoder och hur man gör data till information.

Vår vision är att frigöra organisationens kraft i en gemensam riktning

kundnytta

 

Vi är;

kundorienterade

utvecklingsorienterade

professionella

verklighet

 

Vi är;

lyhörda

processorienterade

resultatorienterade

långsiktighet

 

Vi är;

engagerade

relationsorienterade

ständigt lärande

Namnet ”yourway” har dubbel innebörd för oss:

  • Er väg: Er övergripande riktning visar målet

  • Ert sätt: Ert unika sätt visar vägen till målet